CO JE TO ORTOFOTOMAPA?

Ortofotomapa je kartografickým dílem, které jako hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek, přičemž si zachovává další náležitosti mapy – měřítko, souřadnicový systém, a směrovou orientaci. Navíc v některých vlastnostech jiná kartografická díla na celé čáře poráží. Těmi jsou například úplnost, přehlednost a zapamatovatelnost. Díky zobrazení skutečných barev, tak jak je vlastníma očima známe, můžeme tvrdit, že je pro většinu uživatelů i mnohem lépe čitelná. Ortofotomapa tedy přehledně odráží skutečný stav zemského povrchu vztažený k datu pořízení leteckých snímků.

K ČEMU ORTOFOTOMAPY SLOUŽÍ

PRO ÚČELY MAPOVÁNÍ

Nejběžnějším způsobem využití ortofotomap je 2D mapování. Vytvořením georeferencované ortofotomapy máme možnost v prostředí CAD/GIS programů vektorizovat viditelné prvky: průběhy komunikací, vodních toků, obvody budov, zpevněných ploch, ploch dle užití apod. Taková data pořizujeme primárně tam, kde ostatní metody mapování (např. fyzické zaměření v terénu) jsou neefektivní, dražší, nebo málo přesná. Takto vytvořená 2D data slouží nejčastěji jako podklad dalších kartografických výstupů a analýz.

DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU A POVRCHU

Využitím principu fotogrammetrie pořídíme informace o výškových poměrech a charakteru zájmové krajiny. Nejkvalitnější model terénu získáváme po vyhodnocení 3D bodů. Ty vybíráme v podobě pravidelné nebo nepravidelné mřížky bodů a doplňujeme o další významné tvary terénní kostry (hrany, hřbetnice, údolnice, vrcholy). Kromě informací o terénu změřeného pravidelnou sítí bodů a hran můžeme krajinu vyhodnotit i pomocí objektů, které ho tvoří. Nejčastěji to jsou budovy a vegetace (lesy, městské parky, solitéry apod. ). Podle požadavku na následné využití takto vzniklých dat můžeme určit detail měření. Budovy lze vyhodnotit včetně detailů na střechách jako jsou vikýře, komíny, výtahové šachty (vhodné pro 3D vizualizace a studie), nebo jenom s informacemi o skutečných (maximálních) výškách budov daných hřebeny jejich střech.

VYHODNOCENÍ STAVU VEGETACE

Moderní digitální kamery pořizují během letu společně se snímky v klasickém viditelném spektru i snímky v infračerveném spektru (IR), IR data umožňují interpretaci množství chlorofylu, což je základní podklad pro nalezení počátečních zdravotních komplikací zeleně např. v městských i národních parcích.

TYPY FOTOMAP

V ROZLIŠENÍ OD 1 CM/PX

BEZ OMEZENÍ MINIMÁLNÍ A MAXIMÁLNÍ PLOCHY ZAZNAMENANÉHO ÚZEMÍ

V KLASICKÉM BAREVNÉM I INFRAČERVENÉM SPEKTRU (TERMOGRAFIE)

VE VOLITELNÉM VÝSTUPNÍM FORMÁTU

V LIBOVOLNÉM SOUŘADNICOVÉM SYSTÉMU

TRUEORTHO – BEZ ZAKRYTÝCH MÍST Z VÝŠKOVÝCH BUDOV

KONTAKT

SLUŽBU ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST HEROS GEODÉZIE s.r.o.